top of page

הצהרת השתתפות בפעילויות של תמיר נהור והצוות המקצועי

נא למלא את כל הפרטים מטה כדי להשתתף בפעילות ולקבל את הודעת האישור בוואטסאפ.

לכל שאלה בנוגע למילוי הטופס ניתן לשלוח

הודעת וואטסאפ לתמיר

תאריך לידה *

האימונים עם תמיר מצולמים לצורכי יצירת סרטוני העצמה והכשרת מאמנים. אנא בחרו את מידת החשיפה שמתאימה לכם:
bottom of page