top of page

תוכנית הכושר של תמיר נהור

כאן אנחנו נעשה תרגילים ונתקדם ברמת הכושר שלנו מהבית

superninja

תרגיל מתח

ביצוע חזרות של מתח לפי התצורה של הדרגה שאתם מבצעים

תוכנית הכושר של תמיר נהור
bottom of page